Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

IPTV_header_image.png

IPTV

IPTV

IPTV is een flexibele en efficiënte oplossing voor televisie, radio en streaming diensten voor bedrijven. Wij verzorgen hoge kwaliteit HD zenders via uw bestaande internet connectie.

Via IPTV kunt u vele (internationale) zenders ontvangen zoals CNN, Bloomberg, CNBC en nog veel meer. Deze zijn te verkrijgen als extra losse zender of als onderdeel van een zenderpakket. Radio, muziek en Youtube zijn binnen handbereik en er is ook de mogelijkheid om een eigen tv-kanaal op te zetten.

IPTV kunt u gebruiken op meerdere apparaten zoals uw televisie, computer, smarthphone en tablet (iOS & Android).